Bune practici, Legislatie

Ghid de bune practici EUTR (Regulamentul (UE) nr. 995/2010)

Ghid de bune practici pentru operatorii naționali în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010

* Realizat în cadrul protocolului de colaborare nr 866/25-02-2014 semnat între Departamentul pentru Ape Păduri și Piscicultură și Asociația WWF Programul Dunăre Carpați Romania

 

Recoltarea ilegală de lemn reprezintă o problemă globală de interes internațional major. Această  problemă constituie o amenințare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire
și de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20 % din emisiile globale de CO2. De asemenea, amenință biodiversitatea și subminează gestionarea pădurilor și dezvoltarea durabilă,
inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu
legislația aplicabilă. (Paragraful 3 Regulamentul (UE) 995/2010).

În acest sens, în cadrul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 au fost adoptate măsuri ce vizează
interzicerea introducerii pe piața internă pentru prima dată a lemnului recoltat ilegal sau a produselor
din lemn derivate din acesta.

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 stabilește obligaţiile ce revin operatorilor care introduc pentru
prima dată pe piața internă lemn și produse din lemn și care trebuie să ia măsurile necesare pentru
a se asigura că lemnul recoltat în mod ilegal și produsele din lemn derivate din acesta nu sunt
introduse pe piața comunitară.

Ghidul urmarește în principal să ofere îndrumări şi clarificări „operatorilor” ( în special
pentru situația în care se plasează lemn din România) privind aplicarea unui sistem „due diligence”
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995 /2010. De asemenea, oferă recomandări de bune
practici legate de punerea în aplicare a obligațiilor ce le revin.

Vizualizeaza ghidul de bune practici (Click aici …)